Envirotest undertecknar kontrakt med delstaten Indiana för bilprovningsprogram

Delstaten Indiana har tecknat avtal med Opus Inspections dotterbolag Envirotest Corp. för att bedriva bilprovningstjänster inom miljökontroll åt Indiana Department of Environmental Management (IDEM).

Enligt det nya IDEM-kontraktet kommer Envirotest att:

•Bedriva och underhålla Clean Air Car Check Program (CACC) i länen Lake och Porter i Indiana med 220 000 årliga besiktningar av bensindrivna fordon.

•Utföra miljökontroller av fordon på befintliga sju bilprovningsstationer som ägs av Envirotest med minst 22 testlinjer

"Vi är mycket glada att IDEM fortsätter den framgångsrika relation vi har haft sedan 1997", säger Jim Sands, VD för Opus Inspection. "Vår främsta uppgift i Indiana är att fortsätta att bistå delstaten med att uppfylla sina mål för att förbättra luftkvaliteten genom ett effektivt och bekvämt bilprovningsprogram som är användarvänligt för alla bilister i länen Lake och Porter."

Kontraktperioden är fyra år till och med 31 december 2018 med en option från delstaten att förlänga kontraktet upp till ytterligare fyra år. Värdet av grundavtalet uppgår till USD 21 170 400.

Mölndal 15 september 2014
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar