Fortsatt god lönsamhet under tillväxt med starka kassaflöden under kvartalet

Rapportperiod (januari – september 2015)

Omsättningen uppgick till 1 238,7 MSEK (1 063,1), en omsättningstillväxt om 16,5 procent.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 216,3 MSEK (196,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,4 procent (18,5).

EBITDA inkluderar realisationsförlust om 6,6 MSEK relaterat till försäljningen av Opus Equipment.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 156,6 MSEK (98,7).

Periodens resultat uppgick till 63,5 MSEK (111,1)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 kronor (0,42).

Rapportperiod (juli – september 2015)

Omsättningen uppgick till 385,8 MSEK (361,4) en omsättningstillväxt om 6,8 procent.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71,2 MSEK (62,7) vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,4 procent (17,3).

EBITDA inkluderar realisationsförlust om 6,6 MSEK relaterat till försäljningen av Opus Equipment.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,6 MSEK (39,8).

Periodens resultat uppgick till 23,3 MSEK (45,3)

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 kronor (0,17).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Opus Group slutför försäljningen av Opus Equipment till Mekonomen Group

Opus Inspection tilldelas två koncessioner i Chile

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Opus Group är ett ledande bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice och innovativ teknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 76 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan och på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar