Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det första kvartalet 2018 innan börsen öppnar tisdagen den 15 maj 2018. VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00 CET.

  

Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/u8xgxv42

För att ansluta er till konferensen via telefon, vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen startar, och anslut med hjälp av nedan telefonnummer och konferens-ID.

Konferens-ID:        6220097

Deltagare, lokalt - Stockholm, Sverige:  +46 (0)8 5065 3942

Deltagare, lokalt - London, Storbritannien:  +44 (0)330 336 9411

Deltagare, lokalt - New York, USA:   +1 929-477-0448

Deltagare, lokalt - Paris, Frankrike:  +33 (0)1 76 77 22 57

Deltagare, lokalt - Frankfurt, Tyskland:  +49 (0)69 2222 2018

Deltagare, lokalt - Köpenhamn, Danmark:  +45 35 15 81 21 

Deltagare, lokalt - Oslo, Norge:   +47 2350 0296

Deltagare, lokalt - Helsingfors, Finland:  +358 (0)9 7479 0361

Deltagare, lokalt - Luxembourg:   +352 2786 1395

Deltagare, lokalt - Bryssel, Belgien:   +32 (0)2 404 0659

Deltagare, lokalt - Lissabon, Portugal:  +351 21 060 8127 

Deltagare, lokalt - Geneve, Schweiz:   +41 (0)22 567 5750

Deltagare, lokalt - Toronto, Kanada:   +1 647 794 4605 

Deltagare, lokalt - Madrid, Spanien:   +34 91 419 2514

Göteborg 4 maj 2018

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar