Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra resultaten från det fjärde kvartalet och helåret 2017 innan börsen öppnar fredagen den 16 februari 2018. Presentationen hålls måndag 19 februari.

VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat måndag 19 februari, kl. 11:00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/nwhg7b54

För att ansluta er till konferensen via telefon, vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen startar, och anslut med hjälp av nedan telefonnummer och konferens-ID.

Konferens-ID:        2301305

Deltagare, lokalt - Stockholm, Sverige:  +46 (0)8 5033 6574
Deltagare, lokalt - London, Storbritannien:  +44 (0)330 336 9105
Deltagare, lokalt - New York, USA:  +1 646-828-8157
Deltagare, lokalt - Paris, Frankrike:  +33 (0)1 76 77 22 74
Deltagare, lokalt - Frankfurt, Tyskland:  +49 (0)69 2222 13420
Deltagare, lokalt - Köpenhamn, Danmark:  +45 35 15 80 49
Deltagare, lokalt - Oslo, Norge:   +47 2100 2610
Deltagare, lokalt - Helsingfors, Finland:  +358 (0)9 7479 0361
Deltagare, lokalt - Luxembourg:   +352 2786 1395
Deltagare, lokalt - Bryssel, Belgien:  +32 (0)2 404 0659
Deltagare, lokalt - Lissabon, Portugal:  +351 213 180 030
Deltagare, lokalt – Geneve, Schweiz:  +41 (0)22 567 5729
Deltagare, lokalt - Toronto, Kanada:  +1 438 968 6375
Deltagare, lokalt - Madrid, Spanien:  +34 91 114 7293

Göteborg 9 februari 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar