Ohio tecknar förnyat kontrakt med Opus Inspection

Environmental Protection Agency i delstaten Ohio (Ohio EPA) har tecknat ett nytt kontrakt med Opus Inspections dotterbolag Envirotest för att fortsätta bedriva bilprovningsprogrammet E-Check. Det nya kontraktet löper till och med den 30 juni 2019 och Ohio EPA har möjlighet att förlänga kontraktet upp till ytterligare två år, under vilka programmet förväntas övergå till OBDII- och Remote Sensing-testning. Opus Inspection har bedrivit ett helt nyckelfärdigt bilprovningsprogram för miljökontroll av fordon för delstaten Ohio sedan 1995.

Det nya E-Check-programmet är baserat på Opus beprövade design med valfrihet för bilisten, vilket get konsumenten flera sätt att uppfylla inspektionskravet:

• 23 fullservice bilprovningsstationer, som drivs av Opus, med totalt 75 testlinjer;
• 56 bilprovningsstationer som drivs av lokala underleverantörer;
• 16 Opus självbetjäningsautomater (OBDII Kiosks); och
• Clean Screening med Opus teknologi för fjärranalys, Remote Sensing.

“Vi har haft en långvarig och mycket bra relation med Ohio EPA” säger Chris Smith, Vice President of Operations på Opus Inspection. ”Det är glädjande att fortsätta erbjuda bilisterna valfrihet och bekvämlighet i vårt E-Check-program. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Ohio EPA under många år framöver.”

Opus uppskattar att kontraktsvärdet uppgår till cirka 9,4 MUSD per år.

Mölndal 15 juni 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar