Optionsinlösen i Opus Group AB

Opus Group AB har avslutat optionsinlösen av optionsprogrammet 2011/2014. Totalt har 1 733 642 nya aktier tecknats. Opus Group AB tillförs ett kapitaltillskott om 1 987 967,28 kr i och med optionsinlösen. Aktiekapitalet ökar med 34 672,84 kr till 5 063 268,38 kr. Totalt antal utestående aktier efter optionsinlösen uppgår till 253 163 419 st. Teckningsgraden i samband med optionsinlösen uppgick till 88,7 procent.

"Det är glädjande att en så stor andel av vår personal har påkallat sina teckningsoptioner. Våra anställda har därmed fått vara med om att ta del av den värdetillväxt som Opus Group och dess aktieägare har varit med om de senaste åren. Jag är stolt över våra medarbetare som har arbetat hårt för att ta vårt bolag dit vi idag befinner oss", säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group AB.

Mölndal 9 september 2014
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 74 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar