Opus Group: Penser Access - Expansionen pressar marginalen på kort sikt

Opus redovisar ett resultat för det tredje kvartalet någorlunda enligt förvänta med en omsättning på SEKm 457,7 (419,4) med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på SEKm 83,5 (86,7). Under kvartalet har expansionskostnader, förvärvskostnader samt uppstartskostnader tagits vilket har pressat EBITDA-marginalen på kort sikt. Bolaget kvarstår vid sin målsättning om att uppnå USDm 400 med en EBITDA-marginal på minst 25% år 2021.

Läs den fullständiga analysen på: https://epaccess.penser.se/analys/expansionen-pressar-marginalen-pa-kort-sikt/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera