Opus Group: Penser Access - Imponerande lönsamhet trots expansion

Opus redovisar ett starkt första kvartal där den organiska tillväxten uppgick till 8,5%, primärt drivet av Chile, EaaS-expansionen i Kalifornien samt nya kunder inom RAP service. Utöver detta bidrog förvärvet av Gordon-Darby till den totala tillväxten på 30% för kvartalet. Omsättningen landade på SEKm 555 (439), vilket var drygt 1% över våra estimat och 9% över konsensus. EBITDA-marginalen blev 18,0% (16,4%), vilket är starkt då det första kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Vi väntade oss en marginal på 16,4% och räknade med något högre marginalpress från den internationella expansionen. Vi ser det första kvartalet som ett viktigt och stort steg mot bolagets långsiktiga mål, inte minst i och med förvärvet av Gordon-Darby. Vi kvarstår vid bedömningen att kurspotentialen i aktien är hög, men till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen på: https://epaccess.penser.se/analys/imponerande-lonsamhet-trots-expansion/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera