Opus Group slutför förvärv i Córdoba, Argentina

Den 2 mars 2017 slutförde Opus argentinska dotterbolag Opus Inspection SA förvärvet av tre bilprovnings­koncessioner i Córdoba, Argentina. Opus påbörjade driften av de tre bilprovningsstationerna i Córdoba den 1 mars 2017. 

Opus förvärvade koncessionerna enligt ett inkråmsavtal med Inspecentro, ett portugisiskt bilprovningsföretag. Köpe­skillingen offentliggörs inte vid denna tidpunkt på grund av konkurrensskäl.

Mölndal 3 mars 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se  

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 697 MSEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning.Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi.Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt påBermuda och i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar