Opus Groups dotterbolag Systech International har tilldelats ett sjuårigt bilprovningskontrakt av delstaten Virginia

Opus Groups dotterbolag Systech International LLC, under namnändring till Opus Inspection, har tecknat ett exklusivt avtal med the Commonwealth of Virginia Department of Environmental Quality (DEQ) för att bedriva delstaten Virginias bilprovningsprogram. Systech International kommer att förse samtliga 531 bilprovningsstationer i norra Virginia med ny utrustning samt implementera och sköta driften av ett nytt IT-system för DEQ.

Enligt kontraktet kommer Systech International att:

• Utveckla, installera och sköta driften av ett nytt IT-system med ett kommunikationsnät för anslutning till alla bilprovningsstationer i norra Virginia.
• Förse och underhålla ny NVAS-2 besiktningsutrustning till 531 bilprovningsstationer.
• Hantera cirka 900 000 besiktningar per år.
• Utbilda och ge support till certifierade besiktningstekniker.
• Tillhandahålla telefonsupport åt bilprovningsstationerna.
• Genom fjärrövervakning granska besiktningsdata genom att använda Systech Internationals egenutvecklade teknologi för att säkerställa att bilprovningsstationerna utför besiktningarna korrekt.

”Vi är entusiastiska inför samarbetet med DEQ och delstaten Virginias besiktningsbransch för att förnya och förbättra deras bilprovningsprogram, säger Lothar Geilen, VD för Systech International. ”Den nya bilprovningsutrustningen som vi kommer att förse bilprovningsstationerna med är baserad på en helt ny design och är certifierad enligt California BAR 97. Utrustningens tillförlitlighet och precision är branschledande. Systech International kommer dessutom att äga utrustningen och ansvara för dess underhåll och kvalitetssäkring enligt den högsta kvalitetsstandarden under kontraktets hela löptid. Vårt nya innovativa IT-system kommer att förbinda bilprovningsstationerna med delstatsmyndigheten och erbjuda video- och datakommunikation i realtid kombinerat med interaktiva applikationer för att effektivisera delstatsmyndighetens tillsyn. "

Kontraktet kommer att löpa under sju år och kan förlängas av DEQ ytterligare två år. Kontraktet kommer att driftsättas och börja generera intäkter under 2014.

På grund av konkurrensskäl offentliggörs inte kontraktets ordervärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar