Opus Inspection har undertecknat en 20-årig bilprovningskoncession i Sindhprovinsen i Pakistan

Opus Inspection (Pvt) Ltd., ett dotterbolag till Opus Group, har vunnit en offentlig upphandling och har tecknat en 20-årig bilprovningskoncession för public service med Transport & Mass Transit Department of the Government of Sindh (GoS) i Sindhprovinsen i Pakistan.

Enligt bilprovningsprogrammet i Sindh skall Opus Inspection designa, bygga och driva bilprovningsstationer (VICS) i Sindhprovinsen för att tillhandahålla ett exklusivt, högkvalitativt, effektivt och opartiskt bilprovningsprogram till allmänheten. Målet med bilprovningsprogrammet är att förbättra trafiksäkerheten och minska luftföroreningarna från fordonstrafiken i hela landet. Programmet är obligatoriskt för kommersiella och privata fordon i Sindhprovinsen.

Under 2016 hade provinsen Sindh cirka 1,5 miljoner lätta fordon som skall besiktas. Antalet fordon i Pakistan ökar med cirka 5 – 8 procent per år.

Bilprovningskontraktet vanns i en offentlig upphandling med hög internationell konkurrens och har upphandlats under Private Public Partnership (PPP) regler som främjas av Världsbanken för att hjälpa till att utveckla infrastrukturen på tillväxtmarknader. Processen PPP är utformad för att ge enhetlighet, öppenhet och trovärdighet till upphandlande från regeringar.

De beräknade intäkterna under det första året efter att programmet har blivit fullt implementerat är cirka 4 MUSD med en årlig intäktsökning på 7 - 15% under de första tio verksamhetsåren. Tillväxten beror på en växande fordonsflotta samt ökad efterlevnad av bilprovningsmandatet. Projektet kommer att hanteras och drivas av Opus Inspection VICS Sindh (Pvt) Ltd., ett dotterbolag till Opus med minoritetsaktieinnehav av två lokala pakistanska företag.

”Detta är vårt andra fordonskontrollprogram i Pakistan, och vi är stolta över att bli utvalda som operatör för det nya bilprovningsprogrammet i Sindhprovinsen. Detta kontrakt ligger helt i linje med att växa vår bilprovningsverksamhet till nya geografiska områden. Vi är särskilt tacksamma för förtroende vi har från Transport & Mass Transit Department of the Government of Sindh och vi ser fram emot en långvarig och ömsesidigt fördelaktig affärsrelation”, säger Lothar Geilen, VD för Opus.

“Vi är stolta över att vara en del av detta ansvarsfulla program som kommer att leda till säkrare och renare fordon på vägen samt förbättra förutsättningarna för nuvarande och kommande generationer”, säger Jim Sands, Opus Inspection Vice President med ansvar för Pakistan, som undertecknade koncessionsavtalet på uppdrag av Opus.

Med 190 miljoner medborgare, är Pakistan det sjätte folkrikaste landet i världen. Sindhprovinsen har en befolkning på 56 miljoner.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Göteborg, 17 juli 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar