Opus Inspection tilldelades inte det nya bilprovningsprogrammet i Missouri

Opus Inspection Inc. bedriver bilprovningsprogrammet i Missouri (Missouri Gateway Vehicle Inspection Program) sedan 2007. I den aktuella upphandlingen under 2016 tilldelades inte Opus Inspection det nya kontraktet, ett beslut som företaget har överklagat.

Det nuvarande kontraktet motsvarar en årlig omsättning om 2,9 MUSD. Den senaste förlängningen löper ut i maj 2017. Oavsett resultatet av överklagandet står Opus Group fast vid sina finansiella mål.

Mölndal 2 december 2016

Opus Group AB (publ)

   

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se  

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 600 anställda med huvudkontor i Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning.Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi.Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt påBermuda och i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar