Opus omstrukturerar moderbolagets verksamhet till nytt dotterbolag inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012

Styrelsen i Opus Prodox AB (publ) har beslutat om en omstrukturering där moderbolagets operativa verksamhet flyttas ned till ett nytt dotterbolag, Opus Equipment AB, inför notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, under 2012.

Omstruktureringen, som träder i kraft den 1 april 2012, är ett led i bolagets process att renodla funktionerna i koncernen och frigöra resurser i koncernledningen för styrning och framtida tillväxt. I och med förvärvet av ESP Inc. i januari 2012 är en majoritet av koncernens verksamheter nu lokaliserade i Nordamerika och därför vill koncernledningen fokusera ännu mer på detta affärsområde.

Det nya dotterbolaget, Opus Equipment AB, kommer fortsätta att arbeta med utveckling, tillverkning och försäljning av maskiner och utrustning för bilprovningar och bilverkstäder globalt. Jörgen Hentschel, Vice VD i Opus Prodox AB och medgrundare till Opus koncernen, blir ny VD i Opus Equipment AB. Pär Börjesson, försäljningschef i Opus Prodox AB, utses till Vice VD i Opus Equipment AB. Dotterbolagen Opus Asia Ltd i Hong Kong och Opus Instrument (Foshan) Co. Ltd. i Kina organiseras som dotterbolag till Opus Equipment AB.

- Vi är övertygade om att ovanstående omstrukturering är positiv för såväl våra kunder som för våra medarbetare genom att organisationen får en bättre och tydligare struktur med mer fokuserade ledningsfunktioner, säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus koncernen.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108, SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar