Opus slutför förvärv av Gordon-Darby

Den 31 januari slutförde Opus Inspection Inc. (Opus), ett helägt dotterbolag till Opus Group AB (publ), förvärvet av USA-baserade Gordon-Darby Inc. Köpeskillingen uppgår till cirka 55 MUSD (cirka 431 MSEK), på en kassa- och skuldfri basis. Alla villkor för att slutföra förvärvet av Gordon-Darby har uppfyllts.

Som tidigare kommunicerats, kommer Gordon-Darby att fortsätta sin verksamhet under samma namn och med samma ledning och personal som tidigare. Gordon-Darby kommer att fortsätta utveckla och ge support för samtliga produkter och tjänster företaget erbjuder idag. Förvärvet innebär att Opus förstärker sin närvaro i USA och möjliggör synergier inom verksamhetsstyrning och teknologier som gynnar den gemensamma kundbasen världen över.

Förvärvet av Gordon-Darby kommer att bidra positivt till Opus totala EBITDA-marginal och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), från förvärvstidpunkten. Inga väsentliga engångskostnader förväntas i samband med förvärvet.

Förvärvet finansieras genom ett femårigt banklån i USD från Swedbank. Gordon-Darby kommer att ingå i Opus division Vehicle Inspection, inom segmentet U.S. & Rest of World.

Om Gordon-Darby
Gordon-Darby Inc. (Gordon-Darby) är ett ledande USA-baserat företag som erbjuder tjänster till myndigheter och specialiserar sig på bilprovning samt licenser för jakt och fiske. Företaget har huvudkontor i Louisville, Kentucky, och bedriver verksamhet i Arizona, New Hampshire och Texas. Gordon-Darby grundades 1982 och har med åren byggt upp ett rykte som ett kvalitetsmedvetet företag med inriktning på utveckling, implementering och drift av bilprovnings- och licensprogram i USA. Gordon-Darby, med cirka 280 anställda, tillhandahåller egen mjukvara och tekniskt avancerad testutrustning för att leverera kundfokuserade tjänster genom kontrakt med myndigheterna i de tre nämnda delstaterna. Under 2017 hade företaget intäkter på cirka 35 MUSD, varav merparten kommer från bilprovningsprogram.

Göteborg 1 februari 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar