Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation

Opus Group AB (publ) ("Opus") har mandaterat Swedbank AB (publ) som arrangör för en potentiell fyraårig, SEK-denominerad, senior icke-säkerställd obligationsemission.

Opus utvärderar emission av en fyraårig, SEK-denominerad, senior icke-säkerställd företagsobligation. Likviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till refinansiering av Opus utestående obligation om 500 MSEK med slutligt förfall den 20 november 2018 (ISIN: SE0005556834). Opus kan i samband med den nya obligationsemissionen komma att utvärdera återköp av den utestående 500 MSEK-obligationen. En transaktion kommer att lanseras efter Opus offentliggörande av delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 (att offentliggöras tisdagen den 15 maj 2018), beroende på marknadsförutsättningarna.

Göteborg 7 maj 2018

Opus Group AB (publ)

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Brandt
CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar