Penser Access: Opus Group - Marginalförbättring i sikte

Opus redovisar en nettoomsättning för det fjärde kvartalet på SEKm 496 (430), vilket var något bättre än vad vi hade räknat med. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till SEKm 62,4 (67,8), vilket var dryga 8% under vårt estimat och 10% under konsensus. Marginalen tyngs av uppstartskostnader för stationer för tunga fordon i Sverige. Samtidigt överraskade bolagets tillväxtben, Vehicle Inspection International, positivt. Vi räknar med att EBITDA-marginalen stiger under 2018 och rör sig mot bolagets långsiktiga finansiella mål om minst 25%. Vi gör små estimatförändringar och kvarstår vid vår bedömning av aktien har en hög kurspotential till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen på: https://drive.google.com/file/d/1IvU-OkwOLRt-hd82xdR0DkntkIyWBQxf/view

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera