Penser Access: Opus Group - Ett stabilt kvartal

Nettoomsättningen steg organiskt 8,4% till SEKm 419, vilket var 3 % bättre än vår förväntan. EBITDA kom in 3% högre än vår förväntans bild och uppgick till SEKm 86,7. EBITDA-marginalen blev 21 %. Resultatet efter skatt, SEKm 11,4, var dock 50% lägre än vår förväntan. Avvikelsen förklaras primärt av oväntat höga skattekostnader. Under det tredje kvartalet så hade den internationella divisionen en omsättningstillväxt på 8,7% och en solid EBITDA-tillväxt på 22%. Vi uppfattar det som positivt att bolaget fortsätter att växa i den internationella divisionen. Detta efter den senaste tidens satsningar på affärsutveckling och expansion. Senast i raden av nya produkter i bolagets internationella verksamhet är bland annat Fastlign och Remote Assisted Programing (RAP). Aktien börjar stabiliseras efter två starka kvartal. Med Sverige som bas och den internationella divisionen som tillväxtmotor så ser vi en bra balans i bolaget.

Läs den fullständiga analysen på:  https://epaccess.penser.se/analys/ett-stabilt-kvartal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning.Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustningsteknologi.Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Groups dotterbolag Systech bedriver bilprovningsprogram i USA samt påBermuda och i Peru. Opus Groups dotterbolag ESP är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Prenumerera