Penser Access: Opus Group - Ett stabilt kvartal

Nettoomsättningen steg organiskt 8,4% till SEKm 419, vilket var 3 % bättre än vår förväntan. EBITDA kom in 3% högre än vår förväntans bild och uppgick till SEKm 86,7. EBITDA-marginalen blev 21 %. Resultatet efter skatt, SEKm 11,4, var dock 50% lägre än vår förväntan. Avvikelsen förklaras primärt av oväntat höga skattekostnader. Under det tredje kvartalet så hade den internationella divisionen en omsättningstillväxt på 8,7% och en solid EBITDA-tillväxt på 22%. Vi uppfattar det som positivt att bolaget fortsätter att växa i den internationella divisionen. Detta efter den senaste tidens satsningar på affärsutveckling och expansion. Senast i raden av nya produkter i bolagets internationella verksamhet är bland annat Fastlign och Remote Assisted Programing (RAP). Aktien börjar stabiliseras efter två starka kvartal. Med Sverige som bas och den internationella divisionen som tillväxtmotor så ser vi en bra balans i bolaget.

Läs den fullständiga analysen på: https://epaccess.penser.se/analys/ett-stabilt-kvartal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera