Redeye - Opus Group: Marginallyft i USA

Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den goda lönsamheten i Opus underliggande affär. EBITDA steg till 71 MSEK, +14% mot fjolåret, drivet av tillväxt och marginalförbättringar i Nordamerika. Under det kommande året rullar ett par affärer igång som ger fotfäste på nya marknader: Pakistan och Chile. Opus har också ett par affärer som borde bidra till fortsatt lönsamhetsförbättring: Remote Sensing i Virginia och Equipment as a Service (EaaS) i Kalifornien. Våra prognosjusteringar är små och värderingen indikerar en fortsatt rejäl uppsida i aktien. Transportstyrelsens förslag om glesare besiktningsintervaller har lagt en våt filt över aktiekursen, vilket skapat ett bra investeringstillfälle för den långsiktige. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/ATgNJ4

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera