Systech tecknar bilprovningskontrakt med staten North Carolina

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att Opus dotterbolag, Systech International LLC., har tecknat ett avtal med North Carolina Department of Transportation (NCDOT) för att utveckla systemet ”Motor Vehicle Inspection and Law Enforcement System (MILES)”. Kontraktet startar omgående och omfattar design, utveckling, implementering och underhåll av ett datahanteringssystem för hela delstaten som kommer att ge realtidsuppkoppling till över 6 000 privata kontrollstationer, vilka utför 7,7 miljoner besiktningar per år. När det är helt genomförd, kommer MILES att ge över 300 anställda i North Carolina Division of Motor Vehicles (NCDMV) License & Theft (L&T) Bureau, lokaliserat till 8 distriktskontor runt om i delstaten, nya datoriserade verktyg för att hantera och upprätthålla programmet, genomföra revisioner, hantera bevis och inspektionsfall, utreda bilisters klagomål och hålla högsta kvalitet och offentlig service.

”Vi är glada att staten North Carolina har valt Systech till att utveckla MILES, som kommer att hantera det tredje största programmet för besiktning i USA.”, säger Lothar Geilen, VD och koncernchef för Systech. ”Vi ser fram emot att implementera vår innovativa datahanteringsteknik till förmån för medborgarna i North Carolina. ”

”Det föreslagna MILES systemet kommer att ge N.C. Division of Motor Vehicles en moderniserad hantering av data som innebär ökad och korrekt dokumentation för vår personal samt bättre service för våra medborgare”, säger DMV kommissionär Mike Robertson.

Systech räknar med att MILES kontraktet kommer att ge över 6 MUSD i intäkter under 2012 och 2013, med potential om ett löpande underhållskontrakt efter programmets genomförande. Kontraktet förväntas påverka bolagets EBITDA positivt från och med 2012. Systech’s totala orderstock överstiger 90 MUSD.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108, SE-403 12 Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar