Valberedning inför årsstämma 2016

Till ledamöter i Opus Groups valberedning har utsetts: 

- Göran Nordlund, i egenskap av styrelseordförande i Opus Group

- Jörgen Hentschel, representerar AB Kommandoran

- Carl Schneider, representerar Lothar Geilen

- Martin Jonasson, representerar Andra AP-fonden

- Henrik Wagner Jørgensen, representerar sig själv

Martin Jonasson valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2015. Valberedningen representerar tillsammans cirka 32,1 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets hemsida, www.opus.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta genom e-post till ir@opus.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller genom brev till adress: Opus Group AB, Att. Peter Stenström, Bäckstensgatan 11D, SE-431 49 Mölndal, Sverige (rubricera ”Till Valberedningen”), senast den 29 januari 2016.

Mölndal 11 november 2015
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Jonasson, Andra AP-fonden, tel. +46 702 79 79 27, email. martin.jonasson@ap2.se
Göran Nordlund, styrelsens ordförande, tel. +46 704 33 13 20, email. goran.nordlund@4c.se

Opus Group är ett ledande bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice och innovativ teknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 76 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan och på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar