ESV tecknar nytt statligt ramavtal med OpusCapita


– Öppnar dörrarna för 225 myndigheter att ansluta sig till PEPPOL

Stockholm; 2017-04-18; Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ett nytt statligt ramavtal med OpusCapita, Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster, för hantering och distribution av fakturor till myndigheters kunder. Avtalet omfattar både e-faktura och pappersfaktura. Ramavtalets värde är cirka 30 miljoner kronor.

OpusCapita vann upphandlingen i tuff konkurrens med några av de största IT-leverantörerna i världen och är ensam upphandlad leverantör. En viktig del för ESV har varit att OpusCapitas lösning ger myndigheterna en enkel och naturlig anslutning till PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line).

PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Nätverket består av en teknisk plattform, avtal samt anvisningar och specifikationer. PEPPOL möjliggör för köpare och säljare att nå varandra på ett enkelt sätt. Genom att ansluta sig får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som finns anslutna till PEPPOL internationellt. PEPPOL tillhandahåller stöd för prioriterade elektroniska processer för fakturering, beställningar och upphandling och avser processer inom B2B och B2G.

E-handel är ett viktigt område för att effektivisera den offentliga sektorn och ger dessutom fördelar för de företag som antingen är leverantörer till offentlig sektor, eller betalar fakturor från offentlig sektor. Hela Europa arbetar med detta och våra nordiska grannar har redan infört lagkrav på området. PEPPOL kommer att underlätta övergången till e-handel och spelar en central roll i de tjänster OpusCapita levererar inom ramavtalet.

Alla statliga myndigheter i Sverige behöver framöver vara anslutna till PEPPOL för att hantera sin fakturering. Ramavtalet med OpusCapita gör detta möjligt och OpusCapita kommer att vara en viktig aktör för att hjälpa den offentliga sektorn i denna resa mot ännu effektivare fakturahantering. 

– Vi är väldigt glada att ha ett nytt avtal på plats. Så snart vi har de sista acceptanskontrollerna klara kan vi öppna dörrarna för myndigheter att börja använda avtalet, säger Åsa Fröding, utredare på ESV.

OpusCapita har satsat stora resurser på att skapa en användarvänlig tjänst som möjliggör en snabb implementation, samtidigt som det skapar visibilitet och kontroll. Avtalet ligger i linje med OpusCapitas långsiktiga strategi att hjälpa organisationer och företag på sin digitala resa från papper- till e-faktura.

–  Vi ser mycket fram emot att börja arbetet tillsammans med ESV. Avtalet är strategiskt viktigt för oss och stärker oss i vår vision att skapa ett komplett ekosystem som täcker in hela betalningsprocessen. Vi är stolta över att OpusCapita gör det möjligt för Sveriges offentliga förvaltning att digitalisera sig och helt gå över till e-faktura. Den resan tycker vi är väldigt spännande att göra tillsammans med ESV och andra svenska myndigheter, säger Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige.

För mer information, vänligen kontakta

Matts Ek 
Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige  
tel. +46 76 126 99 79
matts.ek@opuscapita.com

Oliver Hofmann
Manager, Coast Communications
Tel. +46 768 786 163
oliver.hofmann@coast.se 

Om OpusCapita

OpusCapita bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer ansluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2015 omsatte OpusCapita 257 miljoner euro och hade 2 000 anställda. OpusCapita grundades år 1984 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. www.opuscapita.com

Om ESV

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.Vår vision är ett rikare Sverige. En väg att nå dit är genom en välutvecklad ekonomistyrning, eftersom ekonomistyrningen säkerställer att skattebetalarnas pengar utnyttjas effektivt. Det betyder i korthet att vi utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet, ger Regeringskansliet och myndigheterna expertstöd att utveckla en ändamålsenlig ekonomisk styrning, bidrar till att de budgetpolitiska målen uppfylls och att det sker en korrekt hantering av Sveriges EU-medel. ESV finns i Stockholm och har cirka 165 anställda. www.esv.se

Taggar:

Om oss

OpusCapita bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer ansluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2015 omsatte OpusCapita 257 miljoner euro och hade 2 000 anställda. OpusCapita grundades år 1984 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. www.opuscapita.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi är stolta över att OpusCapita gör det möjligt för Sveriges offentliga förvaltning att digitaliseras och helt gå över till e-faktura.
Matts Ek, Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige.
Vi är väldigt glada att ha ett nytt avtal på plats. Så snart vi har de sista acceptanskontrollerna klara kan vi öppna dörrarna för myndigheter att börja använda avtalet.
Åsa Fröding, utredare på ESV.