Itella stärker sin position i Sverige: Katarina Dahlbäck ny verkställande direktör för Itella Information AB

Katarina Dahlbäck har utnämnts till verkställande direktör för Itella Information AB. Katarina har omfattande erfarenhet av printing och elektroniska tjänster från informationslogistiken vid Posten Sverige, Elanders och Telia. Hennes senaste arbetsgivare var Sveriges Radio. Katarina Dahlbäck ansvarar för den skandinaviska verksamheten och blir även medlem i den globala ledningsgruppen för Itella Information. Katarina tillträdde tjänsten den 1:a augusti.

Itella Information är en ledande nordeuropeisk leverantör av tjänster inom informationslogistik och erbjuder fakturerings- och dokumenthanteringstjänster för företag av alla storlekar. Itella hjälper företag och organisationer att övergå till elektroniska tjänster, e-fakturering och elektronisk dokumenthantering.

– Itella Information växer kraftigt i vårt marknadsområde, Nordeuropa. Sverige spelar en avgörande roll när vi betjänar våra skandinaviska kunder. Jag är personligen väldigt glad över att ha Katarina i vårt Itella-team, säger Heikki Länsisyrjä, VD för Itella Information global business group.

– Itella Informations styrka ligger i vårt utbud av tjänster. Itella är en stark leverantör av elektroniska tjänster, men samtidigt möjliggör våra printing- och scanningtjänster en friktionsfri övergång till e-transaktioner, påpekar Katarina Dahlbäck.

Itella Information har verksamhet i nio nordeuropeiska länder och antalet medarbetare uppgår till 1 700. Omsättningen uppgick till 201 mn euro 2007. Itella Information AB hör till Itellakoncernen (f.d. Posten Finland). Antalet medarbetare är 450 och omsättningen var 41 mn euro 2007.

Under våren förvärvade Itella Information ett polskt företag samt grundade i juni ett samarbetsbolag för informationslogistik med Posten Norge. Informationslogistik och logistik; information och gott flöde är områden där Itellakoncernen realiserar sin internationaliseringsstrategi.

För närmare information, vänligen kontakta:
Katarina Dahlbäck, VD, Itella Information AB, katarina.dahlback@itella.com, tfn 076-126 99 95.
Heikki Länsisyrjä, VD, Itella Information global business group, heikki.lansisyrja@itella.com, tfn +358 50 558 7801.

Itella Information är din smartaste partner för behandling, hantering och leverans av informationsflöden. Vi är specialister på faktureringsprocesser, dokumenthantering och integrering av leveranskedjor. Itella erbjuder de mest flexibla och effektiva tjänsterna lätt och snabbt och utnyttjar den modernaste tekniken och de bästa rutinerna för att öka mervärdet för kunderna. Vi har verksamhet i nio länder i Nordeuropa och antalet medarbetare uppgår till 1 700. Vår omsättning uppgick till 201 mn euro 2007. Itella Information AB hör till Itellakoncernen.
www.itella.com/informationlogistics

Om oss

OpusCapita bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer ansluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2015 omsatte OpusCapita 257 miljoner euro och hade 2 000 anställda. OpusCapita grundades år 1984 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. www.opuscapita.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia