Kredithanterarna byter namn till OpusCapita

– Omprofileringen sker kort efter OpusCapitas förvärv av bolaget

Stockholm 2015-11-09; I samband med finska OpusCapitas förvärv av Kredithanterarna omprofileras bolaget som ett led i att bredda tjänsteerbjudandet. OpusCapita adderar kravhantering till en redan stark produktportfölj, under ett enda varumärke.

Kravhantering kommer att ingå i OpusCapitas order-to-cash modell, vilken innebär en automatiserad och integrerad lösning för processen från kundorder till slutligt mottagande av likvida medel. Såväl tid som resurser besparas när hanteringen sköts av en och samma leverantör.

 – Att vi är en del av OpusCapita ser vi som en win-win situation. Framförallt ökar vår styrka med tillgången till nya produkter som ligger i linje med kundens efterfrågan. Med våra gemensamma resurser blir vi en aktör att räkna med inom flera olika segment, säger Jimmy Wecklauf, VD, OpusCapita Kredithanterarna AB.  

OpusCapitas kunder kommer inte att uppleva någon märkbar skillnad i nuvarande tjänster, eftersom system och processer är oförändrade. Däremot kommer nya affärsmöjligheter att kunna erbjudas, både till nya och befintliga kunder.

– Vi är glada över att Kredithanterarna är en del av OpusCapitas organisation och varumärke. Med kravhantering är vårt erbjudande inom order-to-cash komplett. De nya tjänsterna fyller de luckor som har efterfrågats av våra kunder i processhanteringen, säger Andreas Wallin, Director O2C Presales, Product Management, OpusCapita.

OpusCapita erbjuder idag både påminnelse- och inkassohantering åt sina svenska kunder.


För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Wecklauf, VD, OpusCapita Kredithanterarna AB
T: +46 735 15 66 11
E: jimmy.wecklauf@kredithanterarna.se

Andreas Wallin, Director O2C Presales, Product Management, OpusCapita
T:   +46 702 86 91 92
E:   andreas.wallin@opuscapita.com

OpusCapita sätter den nya standarden för processer inom områdena finans, inköp och dokumenthantering. Våra 2300 passionerade medarbetare kombinerar mjukvara, outsourcing och service med en leveransmodell som erbjuder det bästa värdet för våra kunder. Vår verksamhet sträcker sig till 8 länder med över 11000 kunder, med slutanvändare i mer än 50 länder. År 2014 omsatte OpusCapita 260 miljoner EUR. OpusCapita är en del av Posti Group. www.opuscapita.com

Taggar:

Om oss

OpusCapita bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer ansluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2015 omsatte OpusCapita 257 miljoner euro och hade 2 000 anställda. OpusCapita grundades år 1984 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. www.opuscapita.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar