Obetalda fakturor skapar stress bland medarbetarna


– Stor SIFO-undersökning visar att ett av fyra svenska företag får betalt för sent

Stockholm; 2017-11-06; Ett av Nordens ledande fintech-bolag OpusCapita, har genomfört en undersökning bland femhundra IT-chefer och beslutsfattare i Sverige, Norge och Finland. OpusCapita har tittat närmare på mängden försenade betalningar och hur företag hanterar sina fakturerings, - krav- och inkassorutiner. I Sverige svarar en av fyra att de regelbundet drabbas av försenade betalningar. 

Undersökningen visar att företags oro att förlora en bra och upparbetad kundrelation skapar onödiga kreditförluster. Mer än trettio procent av respondenterna svarar att de avstår från inkassoåtgärder även om de tror att den försenade betalningen riskerar att leda till försämrade kredittider och i värsta fall en kreditförlust. I tre fall av fyra där företag exponerar sig för en potentiell kreditförlust, grundar det sig i en rädsla för att skada kundrelationen.

Vidare svarar majoriteten av respondenterna (58 procent) att en konsekvent åtgärdsplan för att driva in obetalda fakturor via inkasso riskerar att skada kundrelationen, och nästan hälften (44 procent) av dem tror att det kan leda till en konflikt med kunden.

- Att bibehålla en bra kundrelation är givetvis otroligt viktigt. Men vi måste våga fråga oss om det är rimligt att binda upp kapital eller acceptera en kreditrisk, på grund av rädsla att skada kundrelationen. Få av oss tror jag skulle acceptera att vara den person som ständigt betalar restaurangnotan när vi äter med våra vänner, som en förutsättning för att bli bjuden nästa gång, säger Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita Sverige.

- Konsekventa rutiner för att hantera fakturerings, - krav- och inkassorutiner skapar på ett naturligt sätt en förståelse och ömsesidig respekt för att upprätthålla en god affärsrelation och gällande avtal. I en sådan relation byggd på konsekvens och transparens, kan exempelvis en påminnelse ses som en tjänst snarare än något som riskerar försämra kundrelationen, säger Olof Andersson.

Försenade betalningar ökar inte bara kreditrisken och binder upp kapital, utan orsakar stress och interna konflikter på företagen visar undersökningen. Det är mer än dubbelt så vanligt för medarbetarna på företag som inte konsekvent kräver in obetalda fakturor att uppleva oro och stress, än bland medarbetare på företag som konsekvent och systematiskt kräver in betalning av obetalda fakturor.

- Arbetet med att minska kundernas bristande förmåga att betala sina fakturor i tid är väldigt viktigt. Kapitalbindning i förfallna fordringar och administrativa merkostnader kan möjligtvis vägas upp av påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor, men täcker inte en ökad kreditrisk. Undersökningen visar dock, att de företag som har minst strikta rutiner för krav och inkasso är de som brister mest i att debitera påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Dessutom kvarstår frågan hur ökad stress, oro och risk för konflikter ska hanteras internt som en följd av otydliga rutiner avseende krav och inkassoprocessen, säger Olof Andersson.

Undersökningen visar att två av tre företag medvetet avstår från att kräva in obetalda fakturor, trots att det skickats ut påminnelser. I hälften av dessa fall grundar det sig på tron att kunden ska betala. Med andra ord förbiser företagen detta som en kreditrisk, samtidigt som de accepterar att binda kapital till sina kunder.

- Vi ser i undersökningen att tuffare kreditkontroller leder till nöjdare medarbetare. Fler än hälften av respondenterna (54 procent) är väldigt nöjda med krav-, och faktureringsrutinerna på företag med strikta policys, att jämföra med endast trettioen procent på företag med mindre strikta rutiner, säger Olof Andersson.


SIFO-undersökningen hittar du här 


För mer information, vänligen kontakta


Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita 

tel. +46 70 935 69 52

olof.andersson@opuscapita.com Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar SIFO på uppdrag av OpusCapita mellan juni och augusti i år, bland fem hundra IT- och finanschefer och beslutsfattare i Sverige, Norge och Finland. Undersökningen syftade till att ta reda på hur företag ser på hanteraringen av fakturerings- och inkassorutiner, försenade betalningar och cash management processer.

Om OpusCapita

OpusCapita är ett av Nordens ledande fintech-bolag och bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genom omfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med över 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktörer ansluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2016 hade OpusCapita 240 miljoner euro i nettointäkter hade 2 000 medarbetare. OpusCapita grundades år 1984, har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och ägs av Posti Group Corporation. www.opuscapita.com 


Taggar:

Om oss

OpusCapita gör det möjligt för organisationer att sälja, köpa och betala snabbt och säkert med full överblick över transaktionerna i realtid. Fler än 3 000 kunder i över 100 länder använder våra lösningar inom source-to-pay, cash management och product information management för att ansluta sig till vårt nätverk, genomföra transaktioner och skapa tillväxt. OpusCapita hanterar årligen cirka 200 miljoner elektroniska transaktioner för över 1 miljon företag och mer än 11 000 finansiella institutioner över hela världen via vår Business Network-plattform. OpusCapitas huvudkontor är beläget i Helsingfors, Finland. www.opuscapita.com

Prenumerera

Snabbfakta

Obetalda fakturor skapar stress bland medarbetarna. Stor SIFO-undersökning visar att ett av fyra svenska företag får betalt för sent
Twittra det här

Citat

Konsekventa rutiner för att hantera fakturerings, - krav- och inkassorutiner skapar på ett naturligt sätt en förståelse och ömsesidig respekt för att upprätthålla en god affärsrelation och gällande avtal.
Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita
Vi ser i undersökningen att tuffare kreditkontroller leder till nöjdare medarbetare. Fler än hälften av respondenterna (54 procent) är väldigt nöjda med krav-, och faktureringsrutinerna på företag med strikta policys, att jämföra med endast trettioen procent på företag med mindre strikta rutiner.
Olof Andersson, Product Manager, OpusCapita