Information från investerarträff den 28 april 2017

Vid investerarträffen den 28 april presenterade VD Michael Lagerbäck, styrelsens ordförande Håkan Hallberg och CFO Birgitta Lönnberg innehållet i bokslutskommunikén såväl som planerna för framtiden.

Presentationen finns i sin helhet på bolagets hemsida – www.orasolv.se .

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                          CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                                   Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera