Marknadsmeddelande 275/17 – Korrigering orderbok-ID: Information om företrädesemission Orasolv AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (OS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 26 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 27 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,20 sek (1:3 á 0,20 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 1 november 2017 till och med den 20 november 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 1 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 1 november 2017 till och med den 22 november 2017.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: OS TR
ISIN-kod: SE0010520205 

Orderbok-ID: 145232
CFI: RSXXXX

FISN: OS/TR
Första handelsdag: 1 november 2017
Sista handelsdag: 20 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: OS BTA
ISIN-kod: SE0010520221

Orderbok-ID: 145233
CFI: ESXXXX
FISN: OS/BTA NV
Handelsperiod: 1 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 1 November, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.