Orasolv förvärvar tandvårdsrörelse i Malmö

Orasolv AB har via dotterbolag ingått avtal om att förvärva rörelsen från tandläkare Jacqueline Rasic med en årlig omsättning om ca 3 Mkr. Orasolv räknar med att förvärvet skall påverka koncernens resultat positivt redan från övertagandet som sker under april 2017. Säljaren, Jacqueline Rasic, kommer att flytta verksamheten till Orasolvs befintliga klinik i Malmö, ’Engelbrekts Tandvård’ som ligger på Engelbrektsgatan 7. Detta är således ett s.k. förtätningsförvärv som Orasolv genomför för att höja kapacitetsutnyttjandet i befintliga kliniker.

Köpeskillingen finansieras med egna medel.

’Vi fortsätter vår strategi att utveckla våra kliniker och komplettera med nya och är mycket glada och stolta över att Jacqueline Rasic har valt att bli en del av Orasolv Clinics’, säger Orasolvs VD Michael Lagerbäck.

’Jag ser fram emot att ingå i Orasolv Clinics och bidra till att vidareutveckla verksamheten’, säger Jacqueline Rasic.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                 Håkan Hallberg
VD Orasolv AB                       Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                  Tel: 070-483 38 11

Denna information är sådan information som Orasolv AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar