Orasolv renodlar och frigör kapital genom försäljning av Preventum Partner AB

Orasolv AB har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Preventum Partner AB till Almaso För Tandvården AB, dotterbolag till Lifco Dental International AB. Köpeskillingen uppgår till 9 mkr och erlades kontant vilket och medför en reavinst som kommer att bokföras i tredje kvartalet. Preventum omsatte 2014 10,3 mkr och redovisade en vinst om 2,1 mkr. Preventum erbjuder konsult-, ekonomitjänster samt det egenutvecklade kvalitetssystemet Qulan till privata tandvårdskliniker, antal anställda uppgår till 11.

I våras aviserade Orasolv ambitionen att synliggöra värdet av Preventum som brottats med lönsamhetproblem under en tid. Synergierna med kärnverksamheten, tandvård, bedömdes som små.

”Det känns väldigt bra att sälja Preventum till Almasoft som har goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten. Genom försäljningen får vi möjlighet att fokusera på klinikverksamheten med ambitionen att påskynda den förvärvsdrivna tillväxten. Vi har en mycket stark balansräkning och flera pågående förvärvsdiskussioner” säger Maria Johansson, VD Orasolv AB

Efter genomförd transaktion är Orasolv helt fokuserat på att bedriva tandvård vid, i dagsläget, totalt nio tandläkarkliniker. Omsättningen uppgår till knappt 100 mkr på helårsbasis och ambitionen är att genomföra 2-3 klinikförvärv per år och samtidigt växa befintliga kliniker organiskt.

F
ör mer information, vänligen kontakta:

Maria Johansson                   Håkan Hallberg
VD Orasolv AB                      Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 0702-15 90 05                 Tel: 0704-83 38 11

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar