Befarad kundförlust för Neonet

På grund av ett misstänkt bedrägeri i Norge riskerar Neonet att göra en kundförlust på högst 4,7 MSEK. Neonet har vidtagit legala åtgärder för att skydda sina intressen.

Neonet har ansökt och beviljats kvarstad på kundens och dess styrelseordförandes tillgångar. Det är fortfarande oklart om det finns tillgångar att utvinna som helt eller delvis täcker den osäkra fordran.

– Vi ser incidenten som en isolerad händelse där vi har vidtagit åtgärder. Verksamheten och övriga kundrelationer är opåverkade av det inträffade, säger Neonet Securities AB:s VD Fredrik Lindqvist.

 

Om Orc Group

Orc Group är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc Group erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus.

Orc Group bistår kunderna genom tre affärsenheter, var och en med väl definierade erbjudanden:

  • Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri.
  • Neonet är en global mäklare som erbjuder professionella marknadsaktörer oberoende avancerade mäklartjänster för institutionell värdepappershandel.
  • CameronTec är finansbranschens ledande leverantör av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.

Orc Group bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Mer information finns på www.orc-group.com

 

 

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar