Kommuniké från Orc Group AB:s extra bolagsstämma

Idag den 12 mars 2012 höll Orc Group AB en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

Beslut om ändringar av bolagsordningen
I enlighet med förslaget från Cidron Delfi Intressenter AB, som innehar 98,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget, beslöt extrastämman att ändra Orc Group AB:s bolagsordning så att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst lika antal suppleanter och så att bolagets räkenskapsår, istället för att omfatta tiden 1 januari – 31 december, ska omfatta tiden 1 maj – 30 april.

Val av styrelse
I enlighet med Cidron Delfi Intressenter AB:s förslag, valde extrastämman Christian Frick, Per E. Larsson och Fredrik Näslund till nya styrelseledamöter och Daniel Berglund valdes till suppleant i styrelsen. Per E. Larsson valdes till styrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Bill, koncernchef Orc Group AB, telefon: 08 506 477 35

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2012 kl. 13:40.

Om Orc Group
Orc Group är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus.

Orc bistår kunderna genom tre affärsenheter, var och en med väl definierade erbjudanden:

  • Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri.
  • Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster.
  • CameronTec är en branschledande leverantör av infrastruktur för FIX och lösningar för konnektivitet.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII.

Mer information finns på www.orc-group.com

 

 

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar