Ökat antal aktier i Orc Software

Till följd av att innehavare av tecknings- och/eller personaloptioner i Orc Software AB (publ) tecknat aktier i Orc Software med utnyttjande av optioner har antalet aktier i Orc Software ökat med 850 aktier under juli 2010. Antalet aktier i Orc Software uppgår efter ökningen till 23 385 900.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

 

Om Orc Software
Orc Software är en världsledande leverantör av teknik och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument. Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap om de globala finansmarknaderna som byggts upp under de mer än 20 år som Orc levererat avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav.

Med lösningar som Orc Trading och Orc Connect erbjuder Orc verktyg för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet, med kraftfulla analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, strategier och utförande av automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering.

Genom förvärvet av Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäklartjänster och effektiva systemlösningar till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 20 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Software är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC) sedan 2000.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Orc Software, Investor Relations, tel 08-506 477 00, ir@orcsoftware.com 

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar