Orc, Neonet och CameronTec kommer att drivas som separata verksamheter

Stockholm, torsdag, 22 mars, 2012 – Orc Group, som är den globalt ledande leverantören för finansiell handel annonserade idag att koncernen delas upp för att öka fokus på kundnärhet för de operativa verksamheterna. Orc, Neonet och CameronTecs operativa grundverksamhet berörs inte av beslutet.

Thomas Bill, Orc Group-koncernens VD, har beslutat att lämna sin position, efter att ha slutfört arbetet med att dela upp de tre operativa verksamheterna och nedmontera koncernstrukturen. Thomas Bill kommer att arbeta som tf. VD för Orc till dess att en ny VD har rekryterats.

Thomas Bill har framgångsrikt lett Orc Group-koncernen under ca fem år, där koncernen har utvecklats till att bli världens ledande leverantör av teknologi för finansiell handel. “Som VD för Orc Group-koncernen, har Thomas Bill varit drivande i att skapa långsiktigt uthållig tillväxt genom att etablera Orc Group-koncernen på nya marknader samt att modernisera den tekniska plattformen”, säger Per E. Larsson, styrelseordförande.

“Jag är stolt över utvecklingen för Orc Group-koncernen under min tid som VD och jag är övertygad om att Orc, Neonet och CameronTec kommer att bli än starkare och mer kundfokuserade som separata verksamheter”, säger Thomas Bill.

För mer information, vänligen kontakta:
Per E. Larsson, Styrelseordförande, tel: +46 8 506 477 79

e-mail: per.e.larsson@orc-group.com

 

Om Orc Group

Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orcs lösningar finns tillgängliga både genom mjukvara och i form av kompletta, driftade tjänster.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

www.orc-group.com

Neonet
Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder.

www.neonet.com

CameronTec

CameronTec är världens ledande leverantör av infrastruktur och konnektivitet inom FIX-protokollet. CameronTec’s senaste innovation Catalyst möjliggör nya användningsområden och prestanda inom FIX-infrastruktur.

www.camerontec.com

Orc Group-koncernen ägs indirekt av Nordic Capital Fund VII.

www.orc-group.com

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar