Orc Software AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Januari-september 2005 •Omsättning 200 (186) miljoner kronor •Rörelseresultat 14 (29) miljoner kronor •Rörelsemarginal 7,1 (15,4) procent •Resultat efter skatt 12 (21) miljoner kronor •Resultat per aktie 0,86 (1,57) kronor Juli-september 2005 •Omsättning 65 (58) miljoner kronor •Rörelseresultat 6 (4) miljoner kronor •Rörelsemarginal 8,4 (7,2) procent •Resultat efter skatt 5 (3) miljoner kronor •Resultat per aktie 0,33 (0,27) kronor Väsentliga händelser • Nya finansiella mål: -Orc Software ska uppnå en årlig omsättningstillväxt om lägst 15 procent och en årlig rörelsemarginal om lägst 15 procent på medellång sikt -Företaget är överkapitaliserat och kapitalstrukturen kommer att ses över •Avtal med OMX om utveckling av ny front office-produkt

För ytterligare information kontakta: Jonas Lindström, VD, tel: 08-407 38 35 Lars Johansson, vVD och operativ chef, tel: 08-407 38 24 Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Dokument & länkar