Orc Software AB – delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Starkt rörelseresultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet på 32,5 Mkr (22,4 Mkr samma kvartal 2006) innebar en ökning om 10,1 Mkr, en ökning motsvarande 45,1%.

För hela perioden januari-september ökade rörelseresultatet med 43,4 Mkr, en ökning motsvarande 94,3%, jämfört med samma period 2006.

Juli-september 2007
• Rörelsens intäkter 135,4 (103,6) Mkr
• Omsättningstillväxt 30,7% jämfört med kvartal 3 2006
• Rörelseresultat 32,5 (22,4) Mkr
• Rörelsemarginal 24,0 (21,6)%
• Resultat efter skatt 36,7 (15,4) Mkr
• Resultat per aktie 2,35 (0,99) kr

Januari–september 2007
• Rörelsens intäkter 384,1 (306,7) Mkr
• Omsättningstillväxt 25,2% jämfört med samma period 2006
• Rörelseresultat 89,4 (46,0) Mkr
• Rörelsemarginal 23,3 (15,0)%
• Resultat efter skatt 78,3 (33,5) Mkr
• Resultat per aktie 5,07 (2,17) kr


• Årsvärdet av befintliga kundkontrakt var vid utgången av tredje kvartalet 2007 456,0 Mkr (324,3 Mkr vid utgången av tredje kvartalet 2006). En ökning med 131,7 Mkr, 40,6%
• Reavinsten på aktierna i Infront AS, 15,5 Mkr, redovisas i finansnettot


Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Vår omsättning fortsatte att utvecklas bra under tredje kvartalet. Även rörelseresultatet steg – plus 45 procent mot förra året – trots att dollarn föll.
Till det kan läggas att orderboken utvecklats på ett positivt sätt. Vi ser ett fortsatt intresse för våra lösningar inom handel med derivat, avancerad automatiserad handel och konnektivitet. Även geografiskt sett är försäljningsutvecklingen tillfredställande med tillväxt inom samtliga regioner. Här är det speciellt glädjande med en god tillväxt såväl i Nordamerika som i Asien och Australien.
Vår orderbok gör att vi kan konstatera att vi med god marginal kommer att nå styrelsens mål om en årlig omsättningstillväxt och rörelsemarginal på minst 15 procent.


Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera

Dokument & länkar