Orc Software slutför försäljning av innehav i konsultbolag

Börsnoterade Orc Software har nu slutfört försäljningen av företagets 51-procentiga ägarandel i den Londonbaserade IT-konsulten E2E Infotech. Orc Software offentliggjorde sina planer på att avyttra hela företagets innehav i E2E Infotech den 25 april 2007. Köpare är det indiska konsultföretaget Aurionpro Solutions Ltd.

Under första halvåret 2007 hade E2E, som konsoliderat dotterbolag, en marginell påverkan på Orc Softwares omsättning och vinst. E2E ingår i Orc Softwares koncernredovisning till och med den 30 september 2007. Försäljningen av aktierna i E2E ger en reavinst på cirka 4,5 miljoner kronor, vilken kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2007.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Bill, VD, tel +46-8-407 38 35
Anders Berg, CFO, tel +46-8-407 38 24

Finansiella rådgivare till Orc Software är Wizarth Advisors (www.wizarth.com) .


Om Orc Software
Orc Software (SSE: ORC) är en ledande global leverantör av tekniska lösningar för avancerad derivathandel och marknadskopplingar. Företaget firar 20-årsjubileum 2007 och erbjuder teknologilösningar och tjänster till kunder världen över från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien/Australien. Bland Orc Softwares kunder finns ledande investmentbanker, börser, mäklarhus, institutionella investerare, hedgefonder och återförsäljare.

En integrerad del av Orcs teknologi är CameronFIX, den marknadsledande lösningen för elektronisk trading enligt FIX-standarden (Financial Information Exchange protocol). CameronFIX används som konnektivitetslösning av ledande aktörer inom den globala finansbranschen.

www.orcsoftware.com

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera

Dokument & länkar