Styrelseordförande blir ny COO

– Markus Gerdien går in i en operativ roll på Orc Software

Orc Softwares – noterat på Nasdaq OMX Stockholm - styrelseordförande Markus Gerdien tillträder den nyinrättade posten som chief operating officer (COO) för bolaget. Han lämnar därmed med omedelbar verkan bolagets styrelse. 

– Jag är mycket glad att Markus Gerdien vill ha en operativ roll igen. Vi har arbetat tillsammans tidigare och jag vet därför vilken tillgång han blir när det gäller att ta tillvara på de stora affärsmöjligheter som finns för Orcs tjänster och lösningar, säger Thomas Bill, koncernchef Orc Software.

Markus Gerdien har en betydande erfarenhet av att arbeta operativt med teknologilösningar för den finansiella marknaden. Han har vid sidan av att ha varit styrelseordförande för Orc Software sedan 2007, arbetat som VD för OMX Market Technology. Han har som VD även arbetat tillsammans med Thomas Bill på Front Capital Systems. Han lämnade Nasdaq OMX Stockholm 2008 för att fokusera på styrelsearbete.

 – Jag har under en tid känt att jag vill komma tillbaka till en mer operativ roll. I diskussioner med Thomas Bill hur Orc Software bäst kan ta tillvara på sin starka marknadspotential stod det klart att jag skulle passa för rollen som COO. Att både kunna jobba operativt och fortsätta inom Orc Software är idealiskt, säger Markus Gerdien.

Beslutet att utse Markus Gerdien till COO för Orc Software betyder att han med omedelbar verkan lämnar styrelsen för bolaget och avgår som medlem i valberedningen. Till ny styrelseordförande, fram till årsstämman, har Patrik Enblad utsetts. Patrik Enblad, koncernchef i Newsec, har suttit i Orcs styrelse sedan 2005.

Markus Gerdien tillträder positionen som COO i mitten på mars månad.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Orc Software AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 09:40.

Om Orc Software

Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orcs lösningar finns tillgängliga både genom mjukvara och i form av kompletta, driftade tjänster.

Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap inom finansiell handel. Denna ligger till grund för lösningar som Orc Trading och Orc Brokerage, vilka bland annat erbjuder starka analysfunktioner, oöverträffad marknadstäckning, stöd för högfrekvenshandel och automatiserad handel, extremt låg fördröjning och effektiv riskhantering.

Genom affärsområdet Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäkleritjänster till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 25 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Software är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Ytterligare information finns på www.orcsoftware.com

För ytterligare information kontakta:

Thomas Bill, koncernchef, tel: +46 8 506 477 35

Taggar:

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera

Dokument & länkar