Turistsommaren i Örebro 2008: Stabilisering på en hög nivå

När turistsommaren 2008 för Örebros del nu börjar kunna utvärderas, pekar allt på att besökssiffrorna stabiliserats på den höga nivå som uppnåddes under fjolåret.

<b>Hotellens inkvarteringsstatistik</b> visar på en mindre ökning, 1%. En viss minskning under övriga sommaren kompenserades av SM i Bridge sista veckan i juli, då hotellen hade ett mycket bra bokningsläge. Under maj-juli i år noterades 63 777 sålda rum mot 63 177 under samma period 2007. (Augustistatistiken meddelas först i början av oktober).

<b>Gustavsviksanläggningen</b> har också haft en mycket bra sommar. Prognoserna vad gäller campingen pekar på rekord, 98 000 gästnätter, medan badet ligger på ungefär samma nivå som i fjol, 144 000 gäster mot 141 350 för 2007. Även Kilsbergen visar upp positiva siffror. Här är det framför allt de utländska, i synnerhet holländska, besökarna som har ökat.

Även <b>visningsverksamheten på Örebro Slott</b> har ett snarlikt antal besökare jämfört med 2007, i augusti noteras också en viss ökning. Detta är också uppseendeväckande med tanke på att slottet i fjol stod i fokus med utställningen ”Färgernas magi” som lockade stora skaror. I år har slottet däremot varit utan stor sommarutställning.

Sommarens stora konsthändelse, utomhusutställningen <b>Örebro Open Art</b>, är svår att omsätta i besökssiffror. Dock rapporteras från många håll, bland annat Örebrokompaniets tre turistmottagningar, att intresset från både tillresande och örebroare varit mycket stort.

Länsteaterns uppsättning av <b>Arns Cecilia i Riseberga</b> blev en stor succé, både vad gäller genomslag och publiksiffror. Andra framgångsrika teateruppsättningar under sommaren har varit ”I väntan på Waddå” i Wadköping (med Peter Kjellström och Jenny Hurtig Wåhlander) och den uppsättning av ”Trälige trollet Elurt” som visades som utomhusteater i Kilsbergen.

<b>Trenderna inom turismen i hela riket</b> är att de traditionellt stora närmarknaderna ökar, medan de stora fjärrmarknaderna minskar. Detta enligt statistik från NUTEK. Danskar, finländare, tyskar och framför allt holländare noterar ökningar, medan t ex besökare från USA och Kina minskar. Här spelar sannolikt dollarkurs och OS viss roll.

Generellt sett i hela riket har de utländska besökarna hållit sig på ungefär samma nivå som 2008, medan svenskarnas inrikes resande har ökat något, till skillnad från 2007 då svenskarnas resande var oförändrat medan de utländska besökarna stod för hela den sommarens ökning.

Björn Fransson
Marknads- och turistchef
/Marketing and Tourism Manager
Örebrokompaniet AB/Company Örebro

Mobil +46 (0)70-796 74 67
Tel. (dir.) +46 (0)19-21 56 58
E-mail bjorn.fransson@orebrokompaniet.se

Taggar:

Om oss

Örebrokompaniet är Örebros marknadsföringsbolag med uppdrag att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro. Bolaget ägs av Örebro kommun, Handelskammaren Örebro, City Örebro och Förnya Örebro.

Prenumerera