Den svensk-danska infrastrukturen debatteras under Folkemødet

Nyligen arrangerades konferensen #FBD18 (Fehmarnbeltdays) där politiker och internationella experter konstaterade att EU har för lite fokus på transportfrågor. Ofta hanteras transportpolitiken inom EU-ländernas egen landsgräns, vilket försvårar moderniseringen av den infrastruktur som behövs för ett mer konkurrenskraftigt EU.

Hur samarbetar Sverige och Danmark kring transport och infrastruktur?

Den danska transportministern, Ole Birk Olesen och Rikard Larsson, medlem i Sveriges riksdags trafikutskott kommer diskuterar det svensk-danska transport- och infrastruktursamarbetet. Diskussionen tar utgångspunkt i Fehmarnbelt, Köpenhamns flygplats, Öresundsbron och andra framtida förbindelser mellan Sverige och Danmark. OECD:s senaste rapport "The Megaregion of Western Scandinavia 2018" kommer även beröras av debattörerna på scen för att diskutera lösningar hur vi tillsammans kan anpassa och säkra regionen för framtidens infrastrukturbehov.

Debatt under Folkemødet: Hur samarbetar Sverige och Danmark kring transport och infrastruktur?

Fredag den 15 juni 2018 kl. 15:00 - 15:45

Medverkande:
Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygg- och bostadsminister, Danmark
Rikard Larsson (S), riksdagsledamot, Trafikutskottet, Sverige

Kaj V. Holm, vice VD och finansdirektör, Øresundsbro Konsortiet
Johan Wessman, VD, Øresundsinstituttet
Jakob Illeborg, moderator, journalist, Danmarks Radio

Plats: Tältet "Vi förbinder Danmark och Europa", Ydermolen, G14.

 

Debatten arrangeras av Øresundsbro Konsortiet.

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

 

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera