Mötande trafik i tunneln

Under nätterna efter onsdag 7/3 och torsdag 8/3 kommer det att vara mötande trafik i tunneln från klockan 21:30 till 05:00. Runt 30 minuter omedelbart före 21.30 och efter 05.00 kommer Øresundsbron att vara helt stängd för vägtrafik i samband med omläggningen av trafiken.

Orsaken till dubbelriktningen är att tunneln i riktning mot Danmark stängs den första natten, och mot Sverige den andra, för underhållsarbete. Liknande dubbelriktningar görs regelbundet på Øresundsbron, då man passar på att utföra rutinmässigt underhåll.

Vänligen notera att hastigheten kommer vara nedsatt, och att omkörning inte är tillåtet under dubbelriktningen. Breda fordon (över 3,5 meter) kan inte passera bron medan trafiken är dubbelriktad. Tågtrafiken kör som vanligt.

Du kan alltid följa den aktuella trafiksituationen på www.oresundsbron.com

 

 

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera