Mötande trafik i tunneln

Under nätterna efter onsdag 27/11 samt torsdag 28/11 kommer det att vara mötande trafik i tunneln från klockan 21:00 till 05:00. Runt 30 minuter omedelbart efter 21.00 och efter 05.00 kommer Øresundsbron att vara helt stängd för vägtrafik i samband med omläggningen av trafiken.

Liknande dubbelriktningar görs fyra gånger om året på Øresundsbron, då man passar på att utföra rutinmässigt underhåll.

Vänligen notera att hastigheten kommer vara nedsatt medan arbetet pågår, och att omkörning inte är tillåtet under dubbelriktningen. Breda fordon (över 3,5 meter) kan inte passera bron medan trafiken är dubbelriktad. Tågtrafiken kör som vanligt.

Du kan alltid följa den aktuella trafiksituationen på www.oresundsbron.com.

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, +46 40 676 61 16.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör nästan 20.000 motorfordon över bron. 300.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Pressjour (dygnet runt) +46 40 676 61 16.Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör nästan 20.000 motorfordon över bron. 300.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera