”Mycket glädjande resultat av farthinder”

Farthindren, som enbart utlöses för den bilist som kör för fort, har blivit en succé i betalstationen. Antalet fortkörningar har minskat dramatiskt sedan de installerades.

I maj 2014 installerades selektiva farthinder i fyra banor i betalstationen vid Øresundsbron. Målet var att få bukt med fortkörningar genom betalstationen. Cirka 200.000 bilar körde varje år fortare än 40 km i timmen (tillåten hastighet är 30 km). Dessa utgjorde en säkerhetsrisk för andra bilister och för betalstationens personal, som går mellan banorna för att hjälpa kunderna.

Farthindret Actibump fungerar så, att om en bil närmar sig i för hög hastighet, så öppnas en liten lucka och en kant bildas som utgör ett gupp. För den som håller rätt hastighet uppstår inget farthinder alls.

- Till skillnad från statiska vägbulor, som alla måste köra över, så belönar de här farthindren dem som håller rätt hastighet, vilket är en stor fördel, säger Håkan Kiendl, avdelningschef Betalstation.

I maj och juni märkte man en tydlig effekt av farthindren. Då pågick också vägarbeten i betalstationen, som bidrog till lägre hastigheter.

Juli och augusti är därför de första månader som Øresundsbron kunnat jämföra resultatet med andra månader. Effekten är glasklar. Under 2012 fram till april 2014 har antalet som kört fortare än 40 km/h legat på mellan 10.000-22.000 per månad.

I juli 2012 var det 16.190, i augusti 2012 var det 19.932. I juli 2013 var det 16.299, i augusti 2013 16.816.

I juli 2014 var det enbart 2.153 bilar som körde för fort. Siffran för augusti är 2.637.

- Vi har fått många positiva reaktioner från kunder, som tyckt att det är bra att hastigheterna gått ner och säkerheten ökat. Personalen upplever också att deras arbetsmiljö har blivit mycket bättre och säkrare. Det är ett mycket glädjande resultat och precis vad vi ville uppnå.

Håkan Kiendl tillägger att trafiken dessutom ökat under 2014 jämfört med 2012 och 2013, vilket ytterligare stärker det goda resultatet.

Tror du att det finns en risk att folk vänjer sig, och börjar köra för fort igen?

- Jag tror tvärtom, de som tidigare körde för fort inser hur enkelt det är att hålla rätt hastighet och slippa risken att utlösa guppet, säger Håkan Kiendl.

Farthindren finns i bizz-banorna i riktning mot Danmark. I de banor som är bemannade, där motorcyklar och kontantbetalande bilar kör, finns inte farthindret.

För mer information, kontakta:

Håkan Kiendl, chef Betalstationen, Øresundsbro Konsortiet, 040-676 60 00

Øresundsbro Konsortiets presstelefon, 040-676 61 16

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör nästan 16.000 motorfordon över bron. 325.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera