Ökad vägtrafik under januari /korr version/

/ny version, korrigering av ett årtal/

Vägtrafiken på Øresundsbron har ökat under början av januari månad jämfört med motsvarande period förra året.

Under vecka 1 2016, som hade svenska helgdagar, körde 104.143 motorfordon över Øresundsbron. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2015, då 100.323 körde.

Måndag till onsdag vecka 2 2016 körde 53.859 motorfordon över bron, jämfört med 50.562 samma period 2015, en ökning med 7 procent.

- Det är sannolikt gränskontrollerna och införandet av transportöransvar i Sverige som ligger bakom ökningen i vecka 2, men vi kan inte utesluta att det finns andra faktorer också som spelar in. Än har det gått ganska kort tid för att kunna dra några definitiva slutsatser, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Anledning till att siffrorna presenteras är det stora intresse som varit från media under den gångna veckan.

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör cirka 20.000 motorfordon över bron. 360.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera