Tätare växtlighet lockar nya arter till Peberholm

Härmsångare och lövsångare har nu etablerat sig på Peberholm. Det är en följd av att vegetationen blir allt tätare på ön.

Naturen på den konstgjorda ön Peberholm, som byggdes för att utgöra fundament åt Øresundsbron, har fått sköta sig själv utan inblandning av mänsklig hand. Utvecklingen har gått mycket snabbare och bjudit på mer mångfald och variation än någon trodde från början.

Med tiden har 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar samt cirka 30 häckande fågelarter, den grönfläckiga paddan samt däggdjur som mus och hare etablerat sig på ön.

Från att ha varit en kal och grusig ö är nu växtligheten tätare än någonsin på Peberholm. Det leder till att nya arter finner sig ett hem här. För första gången har ett kråkbo hittats i en björk. Härmsångare och lövsångare, som vanligen trivs bäst i skog och snår, finns för första gången i år på ön.

Samtidigt är de arter som trivs bäst på helt öppna områden på tillbakagång. Fortfarande finns öppna ytor där mås, tofsvipa och enstaka tärnor trivs sedan flera år. Men det är i år mer tydligt än någonsin att naturen på Peberholm är i förändring.

Det stora antalet gäss (vitkindad gås och grågås) har efterhand skapat ett tunt lager av torv, som i sin tur utgör grogrund för mossor och växter.

Media kan ladda ner pressbilder från Peberholm via länken nedan. Bilderna får endast användas för redaktionellt bruk och copyright ska anges med ”Foto: Peter Brinch, Øresundsbron”.

https://client.peterbrinch.com/oresundsbronpeberholm2017

Ytterligare information:

Sanna Holmqvist 0706 76 09 76

Jens Genders +45 61145997

Øresundsbrons presstelefon 040 676 61 16

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm.
Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron. 400.500 hushåll har fritidsavtalet BroPass.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Pressjour (dygnet runt) +46 40 676 61 16.Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör nästan 20.000 motorfordon över bron. 300.000 hushåll har BroPass, avtal för att köra över på sin fritid. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera