Trots torka växer det på Peberholm

Precis som resten av Danmark och södra Sverige har även Peberholm drab-bats av den torra perioden, men ön har hittills klarat sig bra trots torkan. Det växer fortfarande på Peberholm och en tätare vegetation har resulterat i ett mer varierat fågelliv. 

Trots torkan är vattendragen inte uttorkade på den konstgjorda ön Peberholm och dess växter blommar fortfarande. Särskilt bra klarar sig den karminröda ängsnyckeln som trivs i den säregna jorden som, genom en kombination av högt kalciuminnehåll och lera, hjälper till att hålla vattnet.

Vegetationen har gradvis blir tätare och rikare på buskar vilket påverkar fågellivet. De arter som har trivts i en låg och öppen vegetation har flyttat från ön. Det finns fortfarande många måsar på ön, men de mer sällsynta silltrutarna och fiskmåsarna har minskat till förmån för silvermåsen, som lättare förökar sig i den här typen av växtlighet.

Gässen som bygger bo under buskarna trivs fortfarande. Dessutom har det tillkommit flera småfåglar som lever i snår och buskar.

Den grönfläckiga paddan som lever i sjöarna förväntas dock påverkas negativt av det torra vädret. Men en ny grodart har hittats på Peberholm. Den ätliga grodan har tidigare inte skådats på ön.

Fakta om Peberholm
Peberholm är en konstgjord ö, byggd i samband med Öresundsförbindelsen mellan Danmark och Sverige. Ön är 4 kilometer lång och 400 meter bred och länkar samman Öresundsförbindelsens bro och tunnel. Peberholm är unik och har fått utvecklats helt på naturens egna premisser. Växt- och djurlivet har invandrat antingen från Danmark eller Sverige utan mänsklig inblandning.

Bilder från Peberholm
Pressbilder från Peberholm hämtas via länken. Bilderna får endast användas för redaktionellt bruk och copyright ska anges med "Foto: Mads Damgaard/Øresundsbron".

Pressbilder: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron/1075163

För mer information, vänligen kontakta Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera