Nu schaktas för Filbornaverket

Förberedande markarbeten har nu inletts för det som skall bli Europas modernaste kraftvärmeverk, Filbornaverket. Och den 2 september blir det grundläggningsceremoni.

Kraftvärmeverket uppförs inom NSR:s återvinningsanläggning strax utanför Helsingborg. I mitten av juni inleddes provgrävningar och förberedande markarbeten på det cirka fyra hektar stora fabriksområdet. Arbetet utförs av NCC.

–Vi förbereder infrastrukturen intill verket – vägar, vatten och avlopp. Vi lägger också om och förstärker lakvattensystemet. Det berättar Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

Vägarbetena omfattar grundläggning och terrassering så att vägarna kommer på rätt höjdnivå. Dessutom öppnas en ny infart från Hjortshögsvägen. Arbetet med lakvattensystemet innebär att man flyttar nuvarande huvudledning som går rakt under platsen för det kommande kraftvärmeverket. Man passar också på att förstärka ledningen för högre kapacitet.

–Nästa steg är utgrävning för bränslebunkern vilket sker i augusti, säger Lars- Inge Persson.

Bränslebunkern är den nedsänkta mottagningsficka där avfall ska blandas och korttidslagras när kraftvärmeverket är i drift. Det blir ett rejält hål i marken, närmare 12 meter djupt. Och där ska den första betongen gjutas i september.

Följaktligen kommer en formell grundläggningsceremoni att ske den 2 september. Öresundskrafts styrelse, ägaren i form av Helsingborgs stad, representanter från NSR och andra gäster kommer att inbjudas. Hur själva ceremonin ska gå till vill Lars-Inge Persson däremot inte avslöja.

–Det blir en överraskning, men så mycket kan jag säga att vi vill markera den framtidssatsning som Filbornaverket är, avslutar han.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, tel 070-617 39 05
Göran Skoglund,kommunikationsansvarig Filbornaprojektet, tel 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info
www.oresundskraft.se.

Fakta om Filbornaverket
Kommunfullmäktige i Helsingborg gav den 24/2 2010 enhälligt klartecken till Öresundskrafts satsning på ett avfallseldat kraftvärmeverk. Verket byggs inom Nordvästra Skånes Renhållnings ABs återvinningsanläggning i Helsingborg. Investeringen uppgår till 1,85 miljarder kronor, en av Helsingborgs största
någonsin. Filbornaverket får en förbränningskapacitet på cirka 160.000 ton avfall per år och en effekt på 60 MW värme och 17 MW el. Verket tas i drift januari 2013.

Taggar:

Om oss

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se

Media

Media

Dokument & länkar