Öresundskraft drar tillbaks ansökan om modernisering av kraftverk i Mörrumsån

Öresundskraft drar tillbaks sin ansökan hos miljödomstolen om att modernisera Fridafors Övre kraftverk i Mörrumsån. Det är bland annat osäkerhet kring elcertifikaten som gör att bolaget tar time-out i ombyggnadsplanerna.

Moderniseringen syftade till att långsiktigt säkra och effektivisera driften vid den mer än 70 år gamla anläggningen och samtidigt öka produktionen av miljövänlig el.

– Vi vet inte om elcertifikaten för anläggningen ska baseras på hela effekten, eller den effekt som tillkommer tack vare ny utrustning. Det skapar osäkerhet i kalkylen, förklarar Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

Frågetecknen ökade ytterligare när miljööverdomstolen den 1 juni i år återremitterade miljödomstolens tidigare godkännande av Öresundskrafts planer. Det innebär att frågan om modernisering av kraftverket skall omprövas av miljödomstolen och då ska även frågan om fri fiskväg, en laxtrappa, behandlas. Vilket betyder att den ekonomiska osäkerheten i projektet ökar ytterligare.

Lars-Inge Persson understryker att Öresundskraft i grunden är positivt till att finna en helhetslösning för fria fiskvägar i Mörrumsån.

- Mörrumsån är en nationalklenod som vi naturligtvis värnar om och vi har tidigare föreslagit lokala initiativ för medfinansiering av fria fiskvägar, förbi såväl Fridafors övre som nedre kraftverk. Detta enligt principen att de som drar nytta av fria fiskvägar bör vara med och betala. Vi har inte fått något gehör för detta.

– I dagsläget är frågetecknen så många att vi lägger moderniseringsplanerna på is. Till exempel saknas uppgifter om vad fri fiskväg skulle betyda för lekplatser och fiskbestånd – miljödomstolens sakkunnige utredare i de frågorna har inte hörts av.

– Sammantaget har detta lett till beslutet att dra tillbaks vår ansökan. Nu genomför vi istället sedvanligt underhåll för att trygga driften i nuvarande form.

Mer information:
Dick Olsson, Styrelseordförande Öresundskraft. Tel 070-760 56 46
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, tel 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Taggar:

Om oss

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se