Öresundskraft pratar om framtidens energi i Almedalen idag

Tillsammans med fem andra kommunägda energibolag medverkar Öresundskraft idag i Almedalen under programpunkten ”Regional energi – en samlad kraft: Drivkraft för framtiden”.

Öresundskrafts vd, Anders Östlund, kommer att inleda seminariet och bland annat tala om vikten av ökade satsningar på förnyelsebar energi och omställningen till ett mer ekologisk hållbart samhälle.

– I ett historiskt perspektiv har de kommunala energibolagen spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen genom uppbyggnad av infrastruktur och produktion av el, gas och fjärrvärme. Nu står mänskligheten inför en gigantisk utmaning för att stoppa den globala uppvärmningen. De kommunala energibolagen är en mycket viktig resurs för att få till stånd en grönare och smartare energitillförsel och användning. Vi styrs inte av kvartalsekonomin utan har ett långsiktigt kund- och samhällsperspektiv som utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete, säger Öresundskrafts VD Anders Östlund.

– En utveckling av de kommunala energibolagen är en garant för att Sverige ska fortsätta att vara i framkant vad gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt att kontinuerligt tydliggöra för beslutsfattarna hur de kommunala energibolagen bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Politikerna sätter förutsättningarna för hur vi kan bidra. Stimulera och stöd de kommunala energibolagen så att de fortsätter och intensifierar arbetet med att skapa morgondagens energilösningar, säger Anders Östlund.

Anders Östlund kommer också att beröra hur de regionala energiföretagen bidrar till lokal och regional samverkan, investeringar och sysselsättning.

– Genom vår medverkan i Almedalen vill vi belysa vikten av långsiktiga och stabila spelregler för vår fortsatta utveckling, avslutar Anders Östlund.

De övriga medverkande energibolagen är Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Gävle Energi och Lunds Energikoncernen.

____________________________________________________________________

”Regional energi – en samlad kraft: Drivkraft för framtiden”

S:t Clemens kyrkoruin, Tranhusgatan, Visby.

Måndag 5 juli kl 15.00-16.00

Tillsammans tar de kommunala energibolagen upp sin roll som viktiga spelare i samhällsutvecklingen, beskriver hur de bidrar till regional samverkan, investeringar, sysselsättning och bättre miljö. Debatt med bland andra Cecilie Tenfjord Toftby (M), Claes Västerteg (C), och företrädare för oppositionen. Moderator Hans Fahlén.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80 Ann-Katrin Johansson, Pressansvarig Öresundskraft AB, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info
www.oresundskraft.se.

Taggar:

Om oss

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se

Dokument & länkar