Ändrat rapportdatum för Q3-rapporten 2007

Rapportdatum för Orexos delårsrapport januari-september 2007 har ändrats. Rapporten kommer att publiceras den 23 oktober 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zsolt Lavotha, VD och koncernchef
Tel: 018-780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, Vice VD och CFO
Tel: 018-780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar