Avtal med Novartis kring GERD-programmet OX17 avslutas

Uppsala, 25 februari 2013 - Orexo AB meddelade idag att Novartis AG har sagt upp licensavtalet som tecknades den 27 augusti 2009. OX17-programmet, som syftar till behandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), ligger i tidig utvecklingsfas.

Enligt licensavtalet har Novartis ansvarat för all utveckling, produktion och marknadsföring av framtida produkter.

OX17-programmet har inte utvecklats enligt plan och med hänsyn till den strategiska inriktning som Orexo har tagit, kommer programmet att avslutas. Nedläggningen av OX17 kommer vare sig ur kostnads- eller intäktsperspektiv att påverka Orexos finansiella ställning.

För ytterligare information, kontakta:
Nikolaj Sørensen, Verkställande direktör
Tel: 0703-50 78 88, e-post: nikolaj.sorensen@orexo.com

Peter Edman, Chief Scientific Officer
Tel: 0705-86 20 30, e-post: peter.edman@orexo.com

Om Orexo
Orexo AB är ett växande specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i EU och USA, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos ca 90 anställda arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2013, kl 08.00.

Taggar:

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar