Delårsrapport januari - juni 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

-Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,2 (55,4)
-Resultat efter skatt var MSEK -94,5 (-9,3)
-Resultat per aktie uppgick till SEK -6,80 (-0,70)
-Orexos årsstämma hölls den 23 april – styrelsen omvald
-Patent för OX 17 godkänns i Europa

ANDRA KVARTALET 2007

-Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,8 (5,1)
-Resultat efter skatt var MSEK -56,6 (-24,6)
-Resultat per aktie uppgick till SEK -4,06 (-1,85)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

-Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden – bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan


För fullständig rapport, se länk till pdf-fil nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar